บทที่ 1  : การออกแบบเว็บไซต์

  บทที่ 2 : การจัดการข่าวสาร

  บทที่ 3 การจัดการข้อมูล
 

  บทที่ 4 : ระบบเอกสารภายใน
หมายเหตุ : คู่มือการใช้งานนี้เป็นตัวอย่างการทำเว็บไซต์ของโรงเรียนแต่มีรูปแบบการทำงานคล้ายกัน
จึงขออนุญาตนำมาให้ทุกท่านได้ศึกษาก่อนเป็นการชั่วคราวครับ

ไม่เข้าใจและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อได้ที่ 08-6977-3081 ทุกวันครับ ขอบคุณครับ

Copyright © www.esbuy.net 2011-2012.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 08-6977-3081 หรือ Email : webmaster@esbuy.net